Dynamiczne genomy-Dodatek.

(…)A więc może to być integralna właściwość dynamicznych genomów różnych organizmów.

Artykuł na ten temat jest już przetłumaczony-mówisz i masz:)