Gatunki błędnokołowe.

petrucchio napisał:

> LOL, znalazłem ten i inne dawno temu.

He,he,he-akurat.

> Mój komentarz powyżej dotyczy faktu wklej

> enia zmaltretowanego tekstu angielskiego jak leci, co zamienia go w trudną do z

> rozumienia miazgę słowną.

Wkleiłem tylko streszczenie pod linkami jest całość.

Ty naprawdę nie widzisz tych linków?

> > [/b] To jest ten artykuł na podstawie którego (między innymi, bo mam jesz

> cze je

> > den, który na pewno też jest obecny osiągalny w sieci) pisałem swojego po

> sta. M

> > am jeszcze dwa artykuły tego autora po polsku. Ty natomiast nie potrafiłe

> ś go z

> > nalezć, bo nawet nie potrafiłeś sobie wyobrazić, jakich słów kluczowyc

> h używ

> > ać
. A jak ci podstawiłem pod nos coś chciał, to z kolei go nie potraf

> isz zr

> > ozumieć. I taka z tobą gadka.

> > Nie potrafisz merytorycznie dyskutować ani z moim streszczenie, ani z

> orygin

> > alnym tekstem.


>

> „Prawo powtarzalnej zmienności” jest nonsensem. Jak już pisałem, obala je łatwo

> każdy potwierdzony przypadek istnienia gatunku pierścieniowego. Nie mogłyby on

> e istnieć, gdyby pula genetyczna każdego gatunku była stabilizowana w sposób, j

> aki sugeruje Lönnig.

Proszę o konkrety. KONKRETY:).

pl.wikipedia.org/wiki/Gatunek_pier%C5%9Bcieniowy

Gatunek pierścieniowy – pojęcie wprowadzone do oddania złożonych rodzajów krzyżowania się blisko spokrewnionych populacji, tworzących specyficzny ciąg.

Jest to model powstania bariery rozrodczej spowodowanej rozciągnięciem gatunku na dużych dystansach, tak, że choć sąsiednie populacje są blisko spokrewnione, najdalsze różnią się już na tyle, że nie mogą się ze sobą krzyżować. Gdy czynniki geograficzne umożliwią spotkanie się końców tego ciągu (tzn. gdy otacza on jakąś przeszkodę), tworzy się omawiany pierścień.

Znowu nie rozumiesz o czym piszesz. A tyle razy ci tłumaczyłem:

usenet.gazeta.pl/usenet/0,47943.html?group=pl.sci.biologia&tid=1033518&MID=%3Cj5d2hg%24c9a%241%40inews.gazeta.pl%3E

„(…)Mozna tutaj jeszcze wymienić specjację morfologiczna i gametyczną. Jednak

wszystkie te mechanizmy prowadzą

co najwyżej do powstawania nowych odmian, ktore ewentualnie przestają się

płodnie krzyżować. Zmiany te jednak nie są zadnym wsparcie dla ideologii

neodarwinowskiej, ponieważ TO NIE SĄ ZMIANY neodarwinowskie! Odświez

wiadomosci, proponuję zacząć od przswojenia sobie szkolnych przykladów z

doświadczeniami Grzegorza Mendla.

Przemeblowania w chromosomach, o których pisałem nie czynią z myszy,

ryjówek,czy koni innych gatunków

NIEmyszy, NIEryjówek, NIEkoni!”

To,że dwie populacje myszy przestały się krzyżować nie znaczy,ze przestały być myszami, a tym bardziej nie znaczy,że jedna z tych populacji musi być lepiej przystosowana od drugiej. Ty w ogóle nie rozumiesz tez, z którymi usiłujesz dyskutować. Strzelasz na chybił trafił..A daj spokój..

pozdrawiam.