Historia świata, a nauka biblijna.

Prawdziwi znawcy nauk biblijnych nie szerzą takich pseudonaukowych herezji:

Na końcu tego czasopisma wyjaśniono czego naprawdę naucza Księga rodzaju:

tatanati2.blogspot.com/

A co powiedzieć o długości dni stwarzania? Czy były to literalne doby? Niektórzy powołują się na fakt, że Mojżesz, pisarz Księgi Rodzaju, powiązał później dzień odpoczynku następujący po sześciu dniach stwarzania z cotygodniowym sabatem (Wyjścia 20:11). Ich zdaniem musiało więc chodzić o okresy 24-godzinne. Ale czy tekst Księgi Rodzaju naprawdę uzasadnia taki wniosek?

Absolutnie nie. Hebrajski wyraz tłumaczony na „dzień” może oznaczać różne odcinki czasu, nie tylko 24-godzinne. Na przykład Mojżesz, podsumowując relację o sześciu dniach stwarzania, określił je mianem jednego dnia (Rodzaju 2:4). Poza tym w pierwszym dniu „Bóg zaczął nazywać światło Dniem, ciemność zaś nazwał Nocą” (Rodzaju 1:5). W tym wypadku słowo „dzień” odnosi się jedynie do części zwykłej doby. Pismo Święte z całą pewnością nie daje podstaw do twierdzenia, że każdy z dni stwarzania obejmował literalne 24 godziny.

Jak długo więc trwały te dni? Biblia nie mówi o tym wprost, ale sformułowania użyte w pierwszych dwóch rozdziałach Księgi Rodzaju wskazują na bardzo długie okresy(…..)”

skroc.pl/122c „(….) Obraz nakreslony w Księdze Rodzaju jest adekwatny do obrazu , jaki maluje współczena paleontologia i geologia:

„1) początek; 2) pierwotna Ziemia pogrążona w ciemnościach, otoczona powłoką ciężkich gazów i wody; 3) światło; 4) przestworze, czyli atmosfera; 5)

rozległe obszary suchego lądu; 6) rośliny lądowe; 7) Słońce, Księżyc i gwiazdy widoczne w przestworzu, zaczynają się pory roku; 8) potwory morskie i stworzenia latające; 9) ssaki (zwierzęta dzikie i domowe); 10) człowiek. Naukowcy zgodnie przyznają, że te etapy rzeczywiście następowały w takim porządku.”

http://4.bp.blogspot.com/_m3fAIyY-L_A/TU0NvQkOUOI/AAAAAAAAAKg/1PRXmH1FwUw/s320/skanowanie0020.jpg

muzeum.pgi.gov.pl/muzeum_geologiczne/wydawnictwa_i_publikacje/tabela.jpg

http://muzeum.pgi.gov.pl/muzeum_geologiczne/wydawnictwa_i_publikacje/tabela.jpg

A wiec Biblia naucza,że dni stwarzania trwały eony:

upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/79/Geological_time_spiral.png/300px-Geological_time_spiral.png

Tutaj jest moja dyskusja na ten temat:

www.racjonalista.pl/forum.php/s,408997

” Post poniższy zawiera polemikę co do jednej z krytycznych

wypowiedzi na temat nauk Biblii [Ksiegi Rodzaju 1 rozdzialu] zawartych

w zalinkowanym artykuje p. Andrzeja Koraszewkiego.

Pan Andrzej Koraszewski napisał:

” W następnym dniu — czwartym, Bóg stworzył — słońce i księżyc z

gwiazdami. Słońce było bardzo jasne i Bóg powiedział by oświetlało

dzień. A w nocy miał świecić na niebie księżyc, a gwiazdy, których

była niezliczona ilość miały migotać wokół księżyca. Słońce, księżyc i

gwiazdy bardzo się Bogu podobały. Cieszył się Bóg, że je stworzył. I

tak minął czwarty dzień stworzenia świata.

Zdarza się, że niektóre dzieci wyrażają niepokój, że Bóg najpierw

stworzył światło i rośliny, a dopiero potem słońce(…….)”

Nie dalej jak przedwczoraj Petrucchio został poinformowany o tym, czego naprawdę naucza Księga Rodzaju.

usenet.gazeta.pl/usenet/0,47943.html?group=pl.sci.biologia&tid=1033754&pid=1033824&MID=%3Cj7sm3e%24qfp%241%40inews.gazeta.pl%3E

Jednak jego skłonności do szydzenia i sprowadzania wszystkiego do karykaturalnej postaci widać tak weszły mu w krew, że już nie można prowadzić z nim rzeczowej dyskusji.

W dodatku zaczął sie posuwać do szerzenia oszczerstw i jawnych dezinformacji na temat adwersarzy, z którymi się nie chce zgodzić. Jawnie manifesowana pogarda do innych ludzi skłania go do bezczelnego i w żywe oczy przekręcania faktow.

Poniżej kilka przykładów z wczorajszych dyskusji. W swoich dyskusjach notorycznie dobiera sobie stronnicze argumenty i pomija mocne argumenty adwersarza. A tym wszystkim popełnia szereg błędów logicznych. A że z zasadami logiki się nie dyskutuje, Piotr jednak lekceważy te zasady, więc nie warto też dyskutować z Piotrem.

usenet.gazeta.pl/usenet/0,47943.html?group=pl.sci.biologia&tid=1033754&pid=1033829&MID=%3Cj7uuml%24iec%241%40inews.gazeta.pl%3E

usenet.gazeta.pl/usenet/0,47943.html?group=pl.sci.biologia&tid=1033754&pid=1033832&MID=%3Cj7uv98%24k0v%241%40inews.gazeta.pl%3E

usenet.gazeta.pl/usenet/0,47943.html?group=pl.sci.biologia&tid=1033754&pid=1033849&MID=%3Cj7v8tn%24hea%241%40inews.gazeta.pl%3E

pozdrawiam.