Można prosić o szersze wyjaśnienie?

Znów nie rozumiesz, o czym dyskutujesz. W hodowli nie chodzi o różnorodność, tylko maksymalne wyrównanie. Czy to w hodowli zwierzęcej, czy to w roślinnej. Właśnie w hodowli roślin ozdobnych zabiegi mutagenne mają szerokie zastosowanie i właśnie w hodowli roślin rozmnażanych wegetatywnie.

Tej właśnie rewelacji. Bardzo bym prosił o jakieś merytoryczne namiary na wiarygodną literaturę przedmiotu:)

This entry was tagged , .