Pan Bóg czy przypadkowa selekcja?

‚Dobór naturalny’-mylenie pojęć [prawo powtarzalnej Zmienności].:

Dobór naturalny oznacza przetrwanie najsilniejszych, najbardziej przystosowanych, a nie pojawienie się najsilniejszych, dostosowujących się do środowiska w wyniku przypadkowych mutacji.

Dobór naturalny pracuje na istniejącej informacji genetycznej (zmienność we frekwencji alleli, dostosowanie w ramach normy reakcji na środowisko, rekombinacja genetyczna), która się sprawdza, lub zostaje wyeliminowana w wyniku niekorzystnych mutacji.

Dobór naturalny ma charakter konserwujący: oczyszcza pulę genową z niekorzystnych mutacji, przez co zabezpiecza populację przed chorobami genetycznymi.

Wolf-Ekkehard Lönnig powiedział::

„Uczeni sądzili, że nadszedł czas na zrewolucjonizowanie tradycyjnych metod hodowli roślin jak i zwierząt. Byli przekonani, że przez stymulowanie i pózniejszy dobór korzystnych mutacji będą w stanie wyhodować nowe i ulepszone odmiany roślin i zwierząt. W USA i Europie hojnie finansowano badania nad programami badawczymi mającymi przyśpieszyć ewolucję poprzez selekcjonowanie korzystnych mutacji.

W latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku na całym świecie euforia i nadzieje naukowców zgasły. W krajach zachodnich zaprzestano prac nad hodowlami mutacyjnymi, jako osobnej dziedziny badań. Niemal wszystkie mutanty wykazywały niekorzystne cechy. Były kalekie, lub całkowicie niezdolne do życia. Wielokrotnie powtarzane doświadczenia potwierdzały, że liczba nowych mutantów ciągle się zmniejszała i wciąż pojawiały się te same rodzaje (wyniki znane już od czasów doświadczeń nad wywoływaniem mutacji u muszek owocowych przyp. moja)”.

Mutanty umierają szybko::

upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/94/EyeColors.jpg/220px-EyeColors.jpg

Poniżej kilka zdjęć zmutowanych muszek owocowych::

www.ichthus.info/Evolution/PICS/fruit-fly.gif

www.scielo.br/img/revistas/isz/v98n3/a09fig02.jpg

www.generativeart.com/on/cic/papers2005/42.YiannisMelanitis_file/image016.jpg

www.blackwellpublishing.com/ridley/images/mutant_flies.jpg

Na podstawie tych doświadczeń Wolf-Ekkehard Lönnig emerytowany pracownik Instytutu Hodowli Roślin Maxa Plancka sformułował PRAWO POWTARZALNEJ ZMIENNOŚCI.

lclane2.net/lonnig.html

lclane2.net/Pics/lonnig.jpg

Wolf-Ekkehard Lönnig

A więc doświadczenia nie potwierdziły założeń neodarwinistów. Ideę doboru naturalnego (pozytywnej selekcji), który to bazując na przypadkowej zmienności mutacyjnej, poprzez kumulowanie drobnych korzystnych zmian, między bajki można włożyć.

Oczywiście przeciwko takim poglądom neodarwinistów istnieje lawina innych argumentów. Choćby taki, że sieci genetyczne mają charakter nieredukowalnie złożonych systemów i nie mogły powstawać poprzez dodawanie kolejnych genów.

Najczęściej znokautowanie (wyeliminowanie drogą biotechnologicznych manipulacji) jednego genu z takiej sieci powoduje efekt letalny (śmiertelny) lub w ‚najlepszym’ przypadku efekt ciężkiego kalectwa.

Genetycy ostatnimi czasami zaczęli podważać model tzw. ‚Selekcyjnego wymiatania’, na którym to modelu opiera się idea doboru kumulatywnego (np. cała książka Richarda Dawkinsa ‚Ślepy Zegarmistrz’).

www.racjonalista.pl/index.php/s,38/t,39162

„Europejscy i amerykańscy naukowcy podważają tradycyjne pojęcie ewolucji gatunku ludzkiego. Przez ostatnie 35 lat genetycy za główny motor ewolucji gatunku ludzkiego uznawali klasyczne zjawisko selekcyjnego wymiatania (ang. selective sweep), kiedy to dochodzi do szybkiego rozprzestrzenienia się korzystnej mutacji genetycznej w całej populacji ludzkiej. Jednak wyniki badania opublikowanego w czasopiśmie Science sugerują, że takie wydarzenia mogły mieć miejsce sporadycznie i nie wpłynęły w znaczący sposób na historię naszego gatunku. (…)Wyniki naszych badań sugerują, że niedawny proces adaptacji wcale nie miał postaci pojawiających i rozpowszechniających się jednostkowych zmian o znacznym wpływie, ale chodziło raczej o częste przesunięcia w wielu miejscach w genomie” – mówi współautorka, dr Molly Przeworski, profesor na Uniwersytecie Chicago w Stanach Zjednoczonych, specjalizująca się w genetyce, ekologii i ewolucji ludzkiej. „Z wyników można wnioskować, że adaptacja gatunku ludzkiego, podobnie jak wiele powszechnych chorób trapiących nasz gatunek, ma złożoną architekturę genetyczną(…)Dalsze dowody przeczące powszechności występowania zjawiska selektywnego wymiatania dostarczyło porównanie zróżnicowania genomu u rozmaitych populacji. Jako że populacje nigeryjska, europejska i chińska/ japońska rozdzieliły się mniej więcej przed stu tysiącami lat, a następnie przystosowały się do odmiennych środowisk, częste występowanie zjawiska selekcyjnego wymiatania powinno było – zgodnie z oczekiwaniami – utrwalić wyraźne różnice genetyczne pomiędzy populacjami.

Dr Przeworski podsumowuje badanie następująco: „Wyniki owych badań poddają w wątpliwość, jak wiele jeszcze można odkryć przy zastosowaniu podejścia selekcyjnego wymiatania, a także napełniają nas sceptycyzmem, jeżeli chodzi o potwierdzenie osiągnięć w ramach dotychczasowych badań”.”.

Należy też przypomnieć,że niedawne odkrycia podważyły wyznawany latami pogląd dotyczący nabywania lekooporności. Zjawisko, które miało potwierdzać założenia neodarwinistów, zamiast okazać się zjawiskiem opierającym się na tzw. ‚wyścigu zbrojeń’ pomiędzy drobnoustrojami i ludzmi atakującymi je antybiotykami, okazało się być dostosowaniem w ramach normy reakcji na środowisko.

Innymi słowy drobnoustroje posługiwały się tymi strategiami na długo zanim ludzie pojawili się na Ziemi i wynalezli swoje leki!

bioslawek.wordpress.com/2011/09/12/czy-nabywanie-opornosci-na-antybiotyki-i-pestycydy-dowodzi-makroewolucji/#more-290

skroc.pl/4ac2

„„Naukowcy z kanadyjskiego McMaster University wykazali, że lekooporność jest

naturalnym zjawiskiem, które o wiele, wiele lat poprzedza zastosowanie

antybiotyków w praktyce klinicznej. W artykule opublikowanym w Nature powołują

się na przykład antybiotykooporności sprzed co najmniej 30 tys. lat.(…)”

LEKTURA UZUPEŁNIAJĄCA:

usenet.gazeta.pl/usenet/0,47943.html?group=pl.sci.biologia&tid=1033804&MID=%3Cj7opeg%24i1j%241%40inews.gazeta.pl%3E

usenet.gazeta.pl/usenet/0,47943.html?group=pl.sci.biologia&tid=1033518&MID=%3Cj5d2hg%24c9a%241%40inews.gazeta.pl%3Epozdrawiam.

pozdrawiam.