Pana boga nie ma więc jednak przypadkowa selekcja

A co to jest pan bóg i dlaczego pan?

A może samiczka, pani?

Jak ewoluował, że osiągnął tak dużą sprawność, że mógł się porwać na wykreowanie świata?

Jeśli pan/pani bóg ewoluował, to dlaczego nie może ewoluować w kierunku doskonalenia się życie ziemskie?

Jeśli pan/pani bóg nie musi ewoluować, bo ewolucja jest niemożliwa i jeśli może powstawać „doskonały” to dlaczego doskonały (czyli zdolny do ewolucji) nie może powstawać świat?

Wszystkie Twoje założenia są sprzeczne, novey. 🙂

W dalszym ciągu nie podałeś definicji pana/pani bóg. Bez definicji nie możesz rozwijać teorii, którą na niezdefiniowanym pojęciu chcesz opierać.Demokracja jest wtedy, kiedy dwa wilki i owca głosują, co zjedzą na obiad.

Wolność jest wtedy, kiedy dobrze uzbrojona owca podważa wynik głosowania.