Prabuty; znalazł tysiącletnie srebro Ottona Cesarza Niemiec.

Skarb należy do Warmii i Mazur,

nigdy do Gdańska.

Bo Prabuty należały zawsze do Prus Wschodnich, czyli do Warmii i Mazur.

Każda dyskusja na ten temat jest tu jałowa.

Honorowy gość nie rozpuścił i nie sprzedał.

Należy mu się 10% wartości znaleziska po prawie internacjonalnym,

czyli Jankeskim.



Twój ślub, to legalne złodziejstwo.

Wszystko co posiadasz jest tylko pół warte.

Pamiętaj! Czas to pieniądz, skróć seks do minuty,

dłużej to rozrzutność.