Re: Bezsilni wobec inteligentnego projektu.

noveyy777 napisał:

> Bezsilni wobec inteligentnego projektu.

Noveyy, weź te swoje proszki. Oby zwolennicy ID krytykowali się nawzajem, tak jak to robią naukowcy — wyszłoby im to na zdrowie. Spory między biologami, podważanie i obalanie hipotez, albo fakt, że Dawkins coś napisał, a ktoś inny to zjechał, dowodzą, że proces naukowy — polegający na krytycznym myśleniu i ścieraniu się opinii — działa normalnie. W twoim obozie obowiązuje zwieranie szyków, wyciszanie różnic poglądów, wspólny front wobec „bezbożników” i padanie na kolana przez autorytetem Pisma Świętego, ale nauka tak nie działa. „Ewolucjoniści” nie są zwierciadlanym odbiciem „kreacjonistów”, tyle że pod innym sztandarem. To całkiem inny rodzaj mentalności.„Everyone who believes in telekinesis, raise my hand.” — James Randi