Re: Dokapitalizowywanie banków-czyli dodruk walut

> #8230; a mianowicie podstawowemu proponowanemu sposobowi „wyciągania świata

> z bagna”..

>

> Ma nim być… „dokapitalizowywanie – chwiejących się banków” przez

> państwo, tzn.. poprzez dodruk ( jak wiadoma – zazwyczaj wirtualny ) pieniędzy

Tak, ale zdaje się, że dokapitalizowanie z pewnym istotnym dodatkiem w postaci opodatkowania transakcji finansowych podatkiem obrotowym. Czyli nic za darmo, bo taki podatek może zmienić wiele w „filozofii” obrotu papierami.