Re: relatywa ci zawadza

alsor napisał:

> Siły są niezależne od układów,

Siły są rózne w układach odniesienia poruszających się względem siebie z niezerowym przyspieszeniem, bo przyspieszenia obserwowane w tych układach są rózne.

> Elektrodynamiki klasycznej, czyli relacyjnej (zgodnej w 100% z Newtonem),

No właśnie niezgodnej.„Modlitwa nie jest bowiem sposobem na ucieczkę od wrogiej i niezrozumiałej rzeczywistości, lecz metodą na mądre zmierzenie się z nią.”

www.rozaniec.eu