Re: Rocznica stworzenia świata

Nie był jedynym, który pochopnie wysuwał wnioski. Niejaki Albert Einstein stworzył stałą kosmologiczną wyjaśniającą statyczny model Wszechświata, jako suplement do teorii względności, której ostatnio nie wiedzie się najlepiej…„Komunistyczne idee były (dla mnie) prostą kontynuacją Oświecenia”

Zygmunt Bauman

www.kki.pl/piojar/polemiki/novus/iluminaci/dolar.html