relatywa ci zawadza

> No właśnie, z elektrodynamiką klasyczną. A ona jest niezgodna z dynamiką klasyc

> zną (bo w niej siły NIE zależą od prędkości – zgodnie z II prawem dynamiki są o

> ne proporcjonalne do przyspieszeń, a one są takie same we wszystkich inercjalny

> ch układach odniesienia – jak chcesz, to mogę wytłumaczyć dlaczego). Ja to wied

> ziałem już w liceum, bo wnikliwie czytałem podręczniki.

Siły są niezależne od układów, i zależą od prędkości

wzajemnych, które też nie zależą od układów.

Elektrodynamiki klasycznej, czyli relacyjnej (zgodnej w 100% z Newtonem),

nie ma w szkołach, bo wtedy studenci łatwo zorientowaliby się, że relatywistyka

to tylko wykolejone interpretacje, a nie teoria spójna matematycznie.