Szympans kocha bliźniego?

„Jeśli szympansia skłonność do zwracania uwagi na dobro innych potwierdzi się, będzie to wzmacniać tezę, że nasz wyjątkowy altruizm nie spadł z nieba, lecz wyewoluował.”

zbyt daleko idące przypuszczenia….

Niedługo profesorowie, dla których publikacje w Nature są dalsze od rzeczywistości niż te z Encyklik ogłoszą, że Mojżesz był szympansem albo nawet kapucynką (nie kapucynem?) a wtedy znowu wszystko znajdzie się na swoim miejscu, w naturalnym porządku a złośliwy pismak będzie miał się z pyszna.